Reporadio.fi
Reporadio -kirjan virallinen kotisivu


Jarmo Viljakainen - Valtiotieteen lisensiaatti, journalisti, tietokirjailija, syntynyt Helsingissä 1948.
Kirjan sisällysluettelo

Tältä sivulta avautuvat tietokirjan täydellinen sisällysluettelo, lähdeaineistot ja liitteet. Kirjoittajan ote on sekä tieteellinen että journalistinen. Väliotsikoita ja sitaatteja on paljon, mikä helpottaa selailevaa lukijaa. Suorat lainaukset ihmisten puheista ja asiakirjoista ovat kaikkein autenttisimpia, sillä sanojen ja ajatusten todelliset merkitykset eivät jää tutkijan referoivan historiallisen tulkinnan varjoon. Teoksen 626 lähdeviitettä puolestaan auttavat aiheen tieteellistä tarkastelua, vaikka kyse ei olekaan väitöskirjasta. Lähteistä nousevat ratkaisevaan asemaan niin kutsutut Puskalan toimiston paperit.
Vallankumousohjelmien (kuvaukset ovat liitteistä kiinnostavimmat. Kirjan tekijä laati selostukset katseluaan ohjelmat Yleisradion tv-arkistossa. Reporadion äärikommunistit, ns. taistolaiset olivat Suomen ideologisen miehityksen tärkein propagandasolu. Marxismi-leninismin oppien mukaisia kiihotusohjelmia tuotti ennen muuta Televisioteatteri. Niissä ylistettiin kommunistista ideologiaa ja kehotettiin suoraan toimintaan vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseksi. Perinteistä suomalaista arvomaailmaa pilkattiin, ja ”luokkaviholliset”, ”taantumukselliset” porvarit olivat tulevan ”luokkasodan” vihollisia. Tavoitteena oli ”edistyksellisen” proletariaatin diktatuuri.